Iolanda Astor - Fotografia

 
Iolanda Astor

.Iolanda Astor, Barcelona (1965)

Puc dir que tot el que he fet professionalment, des de molt jove, ha estat sempre relacionat amb la imatge: vídeo, televisió, disseny gràfic i fotografia.

Vaig començar estudiant fotografia a l'Institut Fotogràfic de Catalunya, però molt aviat vaig entrar a treballar a una empresa productora de vídeo i audiovisuals (Triac). Primer en trucatge fotogràfic per a audiovisuals (multivisió) i, més endavant, com a muntadora, ajudant de realització i realitzadora de diversos vídeos de tipus cultural i institucional.

El pas següent va ser la televisió, tant a la televisió pública com en productores privades. En el departament de Dramàtics de TV3 vaig treballar d’ajudant de realització en diverses sèries i, a productores com Ovideo TV, Gest-Music Endemol, i d’altres... vaig participar, sempre des de la realització, en diferents sèries i programes, amb esporàdiques incursions en el món de la publicitat.

Després de més de quinze anys en aquest movedís món vaig decidir fer un canvi radical a la meva vida: deixar la feina (TV3), deixar la meva estimada ciutat (Barcelona) i anar a viure a un poble de la costa de Tarragona (Calafell). De tant en quan és bo fer alguna bogeria.

Ja fa uns deu anys que em dedico al disseny gràfic i, molt especialment, a la fotografia. Han estat moltes i moltes hores d’estudi i treball personal i solitari, com no pot ser d’una altre manera. D’adaptació constant als canvis continuats de les noves tecnologies en aquest anys. De no parar mai de investigar i avançar.

La fotografia és ara la meva dedicació principal. Expressar des de la idea inicial, només imaginada, potser incomprensible, a la imatge impresa en una textura concreta. Abastar tot el procés. No busco la perfecció, només expressar sentiments.